Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

5386 4397 500
Reposted fromwestwood westwood

June 10 2015

3573 a18c 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

May 26 2015

kochamgory
3961 91ca 500
 Pieniny i Baca w robocie
kochamgory

May 25 2015

kochamgory
idealne na tym etapie mojego życia.
1056 26f6
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
kochamgory
1048 6d7d 500
Reposted fromawkwardx awkwardx viawstydem wstydem

May 18 2015

kochamgory
7891 6c84
Reposted fromslodziak slodziak viasilence89 silence89

May 17 2015

kochamgory
0978 9309
Reposted frompesy pesy
kochamgory
8250 c692
Reposted frompesy pesy

May 07 2015

2681 ac79 500
Reposted fromwestwood westwood

April 21 2015

kochamgory

Pokolenie Ikea:6 rzeczy jakich dowiedziałem się przekraczając 30 tkę. (frag.)

Dostaję dziesiątki maili w których kobiety pytają się mnie: a dlaczego mi z nim nie wychodzi? A dlaczego on mnie tak potraktował? Dlaczego mnie zostawił? Dlaczego mnie wykorzystuje? Dlaczego mimo, że wiem że mnie wykorzystuje cały czas liczę jak idiotka, że mnie jeszcze pokocha?

Jeśli chcesz wiedzieć skąd biorą się kłopoty kobiet z facetami, spójrz na ich relacje z ojcem. W najgorszej sytuacji są te, które wychowywały się całkiem bez niego, albo z takim, który był atrapą z silikonu i styropianu. Cały czas niepewne siebie i usiłują zasłużyć na uwagę faceta z którym akurat są. A mężczyźni to wykorzystują. Większość tak robi. Czując słabość jak rekin czuje krew.

kochamgory
Psycholog podczas wykładu na temat zarządzania stresem przeszedł się po sali. Gdy podniósł szklankę z wodą, wszyscy pomyśleli że zaraz zada pytanie "czy szklanka jest w połowie pusta czy pełna". Zamiast tego, z uśmiechem na ustach, zapytał "ile waży ta szklanka?". Odpowiedzi były różne, od 200 g do 0,5 kg Psycholog odpowiedział: "Nie jest istotne ile waży ta szklanka. Zależy ile czasu będę ją trzymał. Jeśli potrzymam ją minutę to nie problem. Gdy potrzymam ją godzinę, będzie mnie boleć ręka. Gdy potrzymam ją cały dzień, moja ręka straci czucie i będzie sparaliżowana. W każdym przypadku szklanka waży tyle samo, jednak im dłużej ją trzymam tym cięższa się staje. Kontynuował: "Zmartwienia i stres w naszym życiu są jak ta szklanka z wodą. Jeśli o nich myślisz przez chwilę nic się nie dzieje. Jeśli o nich myślisz dłużej, zaczynają boleć. Jeśli myślisz o nich cały dzień, czujesz się sparaliżowany i niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Pamiętaj by odłożyć szklankę
— znalezione na wykopie gdzieś
Reposted frombrejkontrough brejkontrough viadaisies daisies
kochamgory
8010 709d 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viadaisies daisies

April 14 2015

kochamgory
kochamgory
2825 fa9d
Reposted fromproof proof viawstydem wstydem

March 31 2015

kochamgory
kochamgory
kochamgory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...